การอบรมสัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรด้านระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
วันที่ 24 และ 31 มกราคม 2554
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
เอกสารประกอบการบรรยายIAU Admin 10/14/20152.50 MBDownload