ข่าวประชาสัมพันธ์

Category
24 มิถุนายน 2563 | 525
สรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม 

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th